NXT Generation metall polish

189,00 kr

Product Code: G13005

Översikt

Information längre ner på sidan...
Information further down the page...

Tillgänglighet: I lager

Detaljer

Metall polish i pastaform, även krom, inget slipmedel

NXT METAL POLYSH
Den här revolutionerande metallpolishen både rengör, bygger glans och skyddar all slags fälgar, metaller och kromade ytor.
Den ger också en högblank finish på mässing, koppar, silver och all slags metaller. Meguiarxb4s Microscopic Diminishing Abrasive Technology avlägsnar oxidering, matthet och fläckar snabbare och säkrare än traditionella aggressiva produkter.
Bygger upp en mycket ren och högglansig yta som sedan antikorrosiv teknik kapslar in och skyddar.
142 g

Signalord Varning
Faroangivelse
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Undvik att andas in gaser eller ångor
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning